هتل۲*            ۲.۸۹۰.۰۰۰

   هتل۳*             ۳.۱۰۰.۰۰۰

   هتل۴*             ۳.۴۷۰.۰۰۰

   هتل۵*             ۴.۳۹۰.۰۰۰

ویژه ۱۴ تیر ماه   

پرواز+ اقامت در هتل با صبحانه + استقبال فرودگاهی و ۲ گشت نیم روزی : ۳۲۰.۰۰۰تومان