هتل۲*        ۲.۷۵۰.۰۰۰

هتل۳*        ۳.۰۹۰.۰۰۰

هتل۴*        ۳.۴۰۰.۰۰۰

هتل۵*        ۴.۱۰۰.۰۰۰

ویژه ۲۰ تیر ماه

پرواز+اقامت در هتل با صبحانه+استقبال فرودگاهی و گشت نیم روزی : ۲۵۰.۰۰۰ تومان