هتل دو ستاره       ۱.۸۸۰.۰۰۰

   هتل سه ستاره     ۲.۰۶۰.۰۰۰

   هتل چهارستاره     ۲.۱۵۰.۰۰۰

     هتل پنج ستاره      ۲.۹۷۰.۰۰۰

تاریخ سفر:۱۴ بهمن 

خدمات:بلیط رفت و برگشت.اقامت با صبحانه در هتل . تورنیمروزه یزد گردی +ترانسفر