هتل دو ستاره       ۱.۹۹۰.۰۰۰

    هتل سه ستاره     ۲.۱۰۰.۰۰۰

   هتل چهارستاره     ۲.۱۹۰.۰۰۰

   هتل پنج ستاره      ۲.۶۰۰.۰۰۰

تاریخ سفر:  ۱۱بهمن 

خدمات:بلیط رفت و برگشت.اقامت با صبحانه در هتل . گشت نیمروزی تبریز گردی+ترانسفر