هتل دو ستاره       ۲.۳۰۰.۰۰۰

    هتل سه ستاره     ۲.۶۵۰.۰۰۰

   هتل چهارستاره     ۳.۰۵۰.۰۰۰

   هتل پنج ستاره      ۳.۶۹۰.۰۰۰

تاریخ سفر:۱۲بهمن 

خدمات:بلیط رفت و برگشت.اقامت با صبحانه در هتل . ترانسفر