تور (۸ روزه)
          از مبدا تهران        
هتل  ۳*  ۲۱.۱۹۰.۰۰۰
هتل  ۴*  ۲۱.۸۹۰.۰۰۰
هتل  ۵*  ۳۶.۵۹۰.۰۰۰

پرواز+اقامت+ویزا +ترانسفر +بیمه

ویژه تیر ماه