تور(۶ روزه)
هتل ۴*         ۳۲.۸۰۰.۰۰۰
هتل ۵*         ۴۴.۱۵۰.۰۰۰
ویژه تیر ماه 

پرواز+اقامت BB+ ترانسفر+بیمه