تور( ۴روزه)
هتل سه ستاره         ۴.۸۲۰.۰۰۰
هتل چهار ستاره        ۵.۱۸۰.۰۰۰
هتل چهارتاپ              ۶.۲۰۰.۰۰۰
ویژه  دی ماه 

 بلیت رفت و برگشت،اقامت با صبحانه،ترانسفر،لیدر،بیمه سفر