تور( ۵روزه)
هتل سه ستاره         ۰۰۰۰۰۰۰۰
هتل چهار ستاره        ۰۰۰۰۰۰۰۰
هتل پنج ستاره          ۰۰۰۰۰۰۰۰
ویژه :—

 بلیت رفت و برگشت،اقامت با صبحانه،ترانسفر،لیدر،بیمه سفر