تور( روزه)
هتل سه ستاره         ۰۰۰۰۰۰۰۰
هتل چهار ستاره        ۰۰۰۰۰۰۰۰
هتل پنج ستاره          ۰۰۰۰۰۰۰۰
ویژه 

 بلیت رفت و برگشت،اقامتuall ،ترانسفر،لیدر،بیمه سفر