تور ( ۷روزه)
مسکو و سن پترزبورگ
هتل ۴*      ۳۶.۵۰۰.۰۰۰
هتل ۵*         ۴۴.۹۰۰.۰۰۰

۲۹ اسفند ماه

پرواز+اقامتBB+ترانسفر+ویزا+بیمه