تور ( روزه)
هتل سه ستاره         ۰۰۰۰۰۰۰
هتل چهار ستاره        ۰۰۰۰۰۰۰
هتل پنج ستاره          ۰۰۰۰۰۰۰

ویژه   

 بلیت رفت و برگشت،اقامت باصبحانه،ویزا،ترانسفر،لیدر،بیمه سفر