تور ( روزه)
هتل سه ستاره         ۱۹.۹۹۵.۰۰۰
هتل چهار ستاره        ۲۰.۹۹۵.۰۰۰
هتل پنج ستاره          ۲۲.۹۹۵.۰۰۰

ویژه تیر ماه

 بلیت رفت و برگشت،اقامت BB ،ویزا،ترانسفر،لیدر،بیمه سفر