تور ( ۴ روزه)
هتل پنج ستاره          ۱۳.۴۳۰.۰۰۰

ویژه تیر ماه 

 بلیت رفت و برگشت،اقامت BB ،ویزا،ترانسفر،لیدر،بیمه سفر