38451020 - 051

تلفن تماس دفتر

مشهـد، فلسطین 19

بین شهیدان قادری 4 و 6 پلاک 56

تورهای خارجی

استانبول ویژه تابستان

        تور (۴ روزه)       
 از مبدا تهران        
هتل ۳*  ۹.۱۴۰.۰۰۰        
هتل ۴*  ۱۰.۴۵۰.۰۰۰         
هتل ۵*  ۱۲.۶۵۰.۰۰۰         

ویژه تیر ماه    

  

 پرواز+اقامت BB+ترانسفر+بیمه+گشت شهری 

تماس و رزرو

تـمـاس فــوری

روی شماره تماس‌ها کلیک کنید!

درخواست تماس مشاوران

تور سوئیس ویژه تابستان

تور( ۸ روزه )
(زوریخ-لوسرن)
 اتاق دو تخت      ۹۹۰یورو+قیمت پرواز
کودک ۴ تا ۱۲ سال  ۸۹۰یورو+قیمت پرواز
کودک ۲ تا ۴ سال  ۳۹۰یورو+قیمت پرواز

تاریخ های سفر : ۲۳ تیر- ۱۳ و ۲۸ مرداد

پرواز+اقامتBB+ترانسفر+ویزا شنگن+بیمه

تماس و رزرو

تـمـاس فــوری

روی شماره تماس‌ها کلیک کنید!

درخواست تماس مشاوران

تفلیس ویژه تابستان

تور (۴روزه)
از مبدا تهران 
هتل  ۳*  ۶.۹۹۰.۰۰۰
هتل  ۴*  ۷.۵۹۰.۰۰۰
هتل  ۵*  ۱۰.۵۹۰.۰۰۰

ویژه مرداد ماه 

پرواز+اقامتBB+ترانسفر+بیمه

تماس و رزرو

تـمـاس فــوری

روی شماره تماس‌ها کلیک کنید!

درخواست تماس مشاوران

دبی ویژه تابستان

تور (۴ روزه)       
 از مبدا تهران        
هتل ۳*  ۱۰.۵۰۰.۰۰۰        
هتل ۴*  ۱۱.۹۸۵.۰۰۰          
هتل ۵*  ۱۳.۵۰۰.۰۰۰         

ویژه تیر ماه    

پرواز+اقامتBB+ترانسفر +بیمه

تماس و رزرو

تـمـاس فــوری

روی شماره تماس‌ها کلیک کنید!

درخواست تماس مشاوران

تور آنتالیا ویژه تابستان

تور (۷روزه)
       از مبدا تهران      
    هتل  ۳*     ۹.۴۹۰.۰۰۰     
   هتل  ۴*   ۱۲.۷۹۰.۰۰۰     
    هتل  ۵*    ۱۵.۹۹۰.۰۰۰      

ویژه تیر ماه

پرواز+ اقامت در هتل All +ترانسفر+بیمه+لیدر+گشت شهری

تماس و رزرو

تـمـاس فــوری

روی شماره تماس‌ها کلیک کنید!

درخواست تماس مشاوران

تور بلغارستان ویژه تابستان

تور (۸ روزه)
          از مبدا تهران        
هتل  ۳*  ۲۱.۱۹۰.۰۰۰
هتل  ۴*  ۲۱.۸۹۰.۰۰۰
هتل  ۵*  ۳۶.۵۹۰.۰۰۰

پرواز+اقامت+ویزا +ترانسفر +بیمه

ویژه تیر ماه

تماس و رزرو

تـمـاس فــوری

روی شماره تماس‌ها کلیک کنید!

درخواست تماس مشاوران

تایلند( بانکوک+ پوکت+ پاتایا ) ویژه تابستان

تور( ۶ روزه)
هتل سه ستاره         ۳۰.۵۲۰.۰۰۰
هتل چهار ستاره        ۳۴.۷۶۰.۰۰۰
هتل پنج ستاره          ۵۳.۹۰۰.۰۰۰

ویژه تیر ماه 

پرواز +اقامت BB+ترانسفر+ویزا+بیمه+لیدر 

تماس و رزرو

تـمـاس فــوری

روی شماره تماس‌ها کلیک کنید!

درخواست تماس مشاوران

تور ارمنستان ویژه تابستان

تور (۴روزه)
هتل ۳*     ۸.۱۴۰.۰۰۰
هتل ۴*     ۸.۸۵۰.۰۰۰
هتل۵*      ۱۰.۸۰۰.۰۰۰

ویژه تیر ماه 

پرواز+اقامتBB+ترانسفر+لیدر+بیمه  

 

تماس و رزرو

تـمـاس فــوری

روی شماره تماس‌ها کلیک کنید!

درخواست تماس مشاوران

گرجستان (تفلیس) ویژه بهار ۱۴۰۱ 🌺🌼🌸

تور (۴ روزه)
هتل سه ستاره         ۵.۳۲۰.۰۰۰
هتل چهار ستاره        ۵.۹۰۰.۰۰۰
هتل پنج ستاره          ۶.۹۰۰.۰۰۰

ویژه ۱۶ فروردین 

پرواز+اقامتBB+ترانسفر+ویزا+بیمه +لیدر 

تماس و رزرو

تـمـاس فــوری

روی شماره تماس‌ها کلیک کنید!

درخواست تماس مشاوران

تور کوشی آداسی ویژه تابستان

تور( ۷ روزه)
هتل سه ستاره         ۱۱.۹۳۰.۰۰۰
هتل چهار ستاره        ۱۴.۳۱۰.۰۰۰
هتل پنج ستاره          ۱۹.۲۳۰.۰۰۰
ویژه مرداد ماه

 بلیت رفت و برگشت،اقامت BB،ترانسفر،لیدر،بیمه سفر

تماس و رزرو

تـمـاس فــوری

روی شماره تماس‌ها کلیک کنید!

درخواست تماس مشاوران

تور مالدیو ویژه تابستان

تور(۶ روزه)
هتل ۴*         ۳۲.۸۰۰.۰۰۰
هتل ۵*         ۴۴.۱۵۰.۰۰۰
ویژه تیر ماه 

پرواز+اقامت BB+ ترانسفر+بیمه

تماس و رزرو

تـمـاس فــوری

روی شماره تماس‌ها کلیک کنید!

درخواست تماس مشاوران

مارماریس ویژه تابستان

تور(۷ روزه)
هتل سه ستاره         ۱۷.۷۹۰.۰۰۰
هتل چهار ستاره        ۱۹.۹۹۰.۰۰۰
هتل پنج ستاره          ۲۵.۹۹۰.۰۰۰
ویژه تیر ماه 

 بلیت رفت و برگشت،اقامتuall ترانسفر،لیدر، بیمه سفر

تماس و رزرو

تـمـاس فــوری

روی شماره تماس‌ها کلیک کنید!

درخواست تماس مشاوران